Pakalpojumi

DARBA AIZSARDZĪBA:

 • darba vides risku identificēšana un izvērtēšana;
 • dokumentu izstrādāšana;
 • instruktāža;
 • darba vides iekšējā uzraudzība;
 • drošības zīmes.

UGUNSDROŠĪBA:

 • situācijas novērtēšana;
 • dokumentu izstrādāšana;
 • instruktāža;
 • ugunsdrošības inventārs;
 • drošības zīmes.

EVAKUĀCIJAS PLĀNI.

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS:

 • izstrādāšana, saskaņošana un aktualizēšana.